KORPORATIVNA KOMUNIKACIJA - Naruči svoju knjigu

KORPORATIVNA KOMUNIKACIJA

Autor: Ćorić, Nino
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 256
Uvez: Tvrdi

25,22 

Koliko je komunikacija u korporacijama bitna za uspjeh pojedine korporacije? Autor u četiri smišljene cjeline prikazuje načine povezivanja i usklađivanja svih oblika njihove komunikacije.

Opis

Knjiga je strukturirana tako da njezin sadržaj prikazuje proces korporativne komunikacije u četiri cjeline. U prvoj cjelini analiziraju se različiti pristupi određenju korporativne komunikacije, pojašnjava se njezina važnost i funkcija, kao i model upravljanja njome. S obzirom na njezinu interdisciplinarnost, u drugoj se cjelini daju teorijske osnove pojedinih znanstvenih disciplina čije poznavanje predstavlja kontekst za razumijevanje korporativne komunikacije. Treća cjelina obrađuje set aktivnosti koje čine menadžersku, marketinšku i komunikaciju odnosa s javnošću kao sastavnice korporativne komunikacije. Četvrta cjelina obrađuje ishode tih aktivnosti: korporativnu kulturu, korporativni identitet, korporativni imidž, korporativnu reputaciju i korporativni brend.

Nino Ćorić (Ljubuški, 1969.), komunikolog. Docent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2012. docent je i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Obnašao je funkciju savjetnika u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, bio je član Vijeća Agencije za poštanski promet BiH, član uprave za razvoj sistema i marketing u HP Mostar, a od 2000. do 2003. godine bio je načelnik Sektor za marketing i međunarodne odnose HPT Mostar, gdje je nastavio profesionalni angažman započet u Direkciji TK/Direkcija pošta HPT Mostar, gdje je radio kao specijalist/viši specijalist. Autor je i koautor desetak znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je u većem broju znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, konferencija i projekata u zemlji i inozemstvu, gdje je bio članom njihovih organizacijskih i naučnih odbora.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka