PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA PODATAKA - Naruči svoju knjigu

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA PODATAKA

Zbirka propisa
Autor: Barjaktar, Biljana
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 170
Uvez: Meki

17,25 

Opis

O knjizi

U Republici Hrvatskoj trenutačno je približno 5.800 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama. Riječ je o tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim tvrtkama i drugim subjektima javnog sektora svih vrsta i razina. Od propisanih ograničenja prava na pristup informacijama u praksi se najčešće primjenjuju tajnost podataka i zaštita osobnih podataka.

 

Iz sadržaja

Zakon o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13 i 85/15) ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. nov.,br. 42/18) …………………………………………………………. 123

Zakon o tajnosti podataka (Nar. nov., br. 79/07 i 86/12) ………………………………………………………………………………………………………………. 135

Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (Nar. nov., br. 30/18) ………………………………….. 143

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Nar. nov., br. 61/18) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 155

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez