TURISTIČKE ATRAKCIJE - Naruči svoju knjigu

TURISTIČKE ATRAKCIJE

Nastanak, razvoj i utjecaji
Autor: Gržinić, Jasmina
Područje: Turizam
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 366
Uvez: Meki

18,58 

Namijenjen svima onima koji žele nadograditi temeljna znanja o turizmu, kako bi mogli dati još bolje doprinose u povezanim područjima ekonomije

Opis

O knjizi:

Djelo na sistematičan način doprinosi razumijevanju povijesnog razvoja atrakcija i atraktivnosti lokaliteta i mjesta kao i uspješnosti atrakcija kroz transformacije za potrebe turizma. Pojašnjavaju se procesi razvoja i upravljanja turističkim atrakcijama kao i širi utjecaji koji taj proces prate. Domaće i inozemne studije slučaja doprinose razumijevanju turizma kao područja konstantnih promjena, od povijesti prema budućnosti.

Kroz poglavlja se pojašnjava uloga prostora, razvoja destinacija i upravljanja resursima i povezuje ih se sa doživljajnom komponentom posjeta. Ističe se potreba razumijevanja značaja lokalne zajednice u promociji destinacije i razvoju atraktivnosti. Kroz rad se pojačano iznosi dvojba autorice oko napora zajednice u transformaciji potencijalnih u realne turističke atrakcije uvažavajući tradicijska obilježja baštine.

Iz recenzija:

Autorica kroz brojna poglavlja ističe potrebu prepoznavanja dosadašnjih stanja, uključenosti lokalne zajednice, te aludira na važnost poznavanja povijesnog razvoja resursa kako bi mogli jasnije usmjeravati razvoj atrakcija. Iščitavanjem dolazimo do spoznaje koliko je važno upravljati promjenama u turističkoj praksi.”

Prof.dr.sc. Ivanka Nestorosha, Univerzitet ‘Sv. Kliment Ohridski’, Bitola

„Djelo upućuje na potrebu identifikacije turističke atrakcijske osnove, održavanje resursa i transformacije istih (inovacija u ponudi) radi vraćanja u destinaciju posjeta, rasterećenje od sezonskog utjecaja i pojačano „oživljavanje” prostora. Uz navedene činjenice potiče se i održava lokalna tradicija.”

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

„Istraživanje je potpora akademskoj zajednici. Ovaj priručnik može biti od interesa svima onima koji žele nadograditi temeljna znanja o turizmu, kako bi mogli dati još bolje doprinose u povezanim područjima ekonomije. Time može biti od značajne koristi i studentima poslijediplomskih studija.”

Prof.dr.sc. Adnan Rovčanin, Univerzitet u Sarajevu

Iz sadržaja:

Zahvala………………………………………………………………………………………… xi

UVOD……………………………………………………………………………………….. XIII

Lista ilustracija…………………………………………………………………………… xvi

LISTA STUDIJA SLUČAJA……………………………………………………… XXII

Prvi dio

Poglavlje 1. TURISTIČKA ATRAKCIJA – POJMOVNO ODREĐENJE I POPULARIZACIJA RESURSA

1. Turističke atrakcije – teorijski doprinosi………………………………………. 6

2. Atraktivnost – mjera destinacijske sposobnosti ………………………… 11

3. Složenost razvoja turističke atrakcije……………………………………….. 13

1.3.1. Tržišna diferencijacija…………………………………………………….. 13

1.3.2. Utjecaji na turističku atraktivnost………………………………….. 16

1.3.3. Turistička atrakcija i lojalnost potražnje………………………… 18

1.3.4. Kompleksnost resursa i rizici ekonomske valorizacije……. 20

Poglavlje 2. IZVORI ATRAKTIVNOSTI – OD POTREBE DO DOŽIVLJAJNOG ISKUSTVA

2-1. Motivi – izvorište turističkog razvoja…………………………………….. 24

2.2. Prilagodba ponude tržišnim trendovima ……………………………. 27

2.3. Turističke potrebe i specijalizirane ponude…………………………… 30

2.4. Tehnološke inovacije –

2.5.

Transformacije u posredovanju i poticanju na putovanja

Poglavlje 3. PARTNERSTVA KAO IZVORIŠTE ATRAKTIVNOSTI

3.1. Partnerstva dionika – prednosti i ograničenja razvoja atraktivnosti …. 40

3.2. Specijalizirane ponude i partnerski odnosi…………………………………… 43

3.3. Upravljanje………………………………………………. promjenama 44

3.4. Destinacijske menadžment kompanije – transformativne uloge……… 49

Poglavlje 4. RAZVOJ ATRAKCIJA U KULTURNOM TURIZMU

4.1. Kulturni turizam – izvorište globalne atraktivnosti ……………………….. 55

4.2. Upravljanje kulturnom baštinom i razvoj resursnog potencijala……… 58

4.3. Markeri (oznake) i uloga u tržišnoj diferencijaciji događaja …………… 62

4.4. Planiranje događaja i utjecaji na atraktivnost……………………………….. 63

Poglavlje 5. UPRAVLJANJE TURISTIČKIM ATRAKCIJAMA

5.1. Funkcije menadžmenta………………………………………………………………. 72

5.2. Uloge kadrova i stilovi vođenja……………………………………………………. 78

5.3. Važnost organizacijskih i logističkih aktivnosti……………………………… 81

Upravljanje atrakcijama – imperativ turističke konkurentnosti…….. 83

Poglavlje 6. MARKETING TURISTIČKIH ATRAKCIJA

6.1. Marketing u turizmu – proizvod, informacija, inspiracija……………….. 88

6.2. Upravljanje posjetima………………………………………………………………… 89

6.3. Marketing plan………………………………………………………………………….. 91

6.4. Prednosti marketinga za razvoj turističke atrakcije……………………….. 96

Poglavlje 7. INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE – PREDUVJETI RAZVOJA ATRAKTIVNOSTI_______________________________

7.1. Unaprjeđenje atraktivnosti interkulturanim kompetencijama ………. 104

7.2. Turistička atraktivnost interkulturalnih gradova………………………….. 108

7.3. Transformativne uloge turizma kroz kulturne kompetencije………….. 113

Poglavlje 8. TURISTIČKE ATRAKCIJE U EKONOMIJI DOŽIVLJAJA

8.1. Turizam i ekonomija doživljaja ………………………………………………….. 118

8.2. Razvoj atrakcije kroz emocionalno iskustvo…………………………………. 123

8.3. Uloga doživljaja u planovima dionika destinacija…………………………. 124

8.4. Kulturne i sportske manifestacije – proširena turistička iskustva……. 126

Poglavlje 9. EUROPSKI TURIZAM I UTJECAJI NA ATRAKTIVNOST DESTINACIJA

9.1. Spoznaje o trendovima: Elitni turizam, ekologija, etičnost ……………. 132

9.2. Ekonomski trendovi europske ekonomije i prilike za turizam……….. 136

9.3. Utjecaji potražnje i ekspertize na razv oj destinacijske atraktivnosti .. 140

9.3.1. Indeks iritacije………………………………………………………………… 140

9.3.2. Naglasak na transferima znanja u praksi……………………………. 145

9.4. Analiza elemenata kvalitete odredišta………………………………………… 148

9.5. Važnost ocjene elemenata kvalitete ……………………………………………. 151

9.6. Preporuke budućih djelovanja…………………………………………………… 155

Poglavlje 10. ATRAKTIVNOST OBRAZOVANJA ZA POTREBE TURIZMA

10.1. Teorijski aspekti obrazovanja…………………………………………………… 162

10.2. Metodologija istraživanja………………………………………………………… 164

10.3. Rezultati istraživanja……………………………………………………………… 168

10.4. Diskusija………………………………………………………………………………… 171

DRUGI DIO

TURISTIČKE ATRAKCIJE I RAZVOJNI IZAZOVI…………………………….. 176

POTICANJE BUDUĆIH TRANSFORMACIJA U TURIZMU ………………. 304

RASPRAVA UMJESTO ZAKLJUČKA ……………………………………………… 305

LITERATURA………………………………………………………………………………. 306

SAŽETAK/SUMMAR Y…………………………………………………………………… 319

POPIS PRILOGA…………………………………………………………………………… 323

INDEKS POJMOVA………………………………………………………………………. 360

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka