UPRAVLJANJE RIZICIMA - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi
Autor: Dvorski Lacković, Ivana; Miloš Sprčić, Danijela
Područje: Menadžment
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 288
Uvez: Tvrdi

44,59  (335,96 kn)

Tema knjige je područje upravljanja rizicima iz perspektive cjelovitog strateškog upravljanja kroz posljednjih nekoliko desetljeća. Namijenjena je studentima poslovne ekonomije s interesom za područja financijske analize i menadžmenta.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13677 Kategorije: , Oznaka:

Opis

O knjizi:

Znanstvena monografija “Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi”, objavljena u suizdavaštvu s Ekonomskom fakultetom u Zagrebu i Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, pod pokroviteljstvom HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Iz recenzija:

“Ova knjiga mi je potvrdila moj dugogodišnji stav kako je upravljanje rizicima ključno u svakom poduzeću, bez obzira na djelatnost. Poslovni uspjeh u dugom roku u velikoj se mjeri svodi na upravljanje rizicima i na to kako smanjiti rizike u poslovanju. Upravljanje poduzećem u stvarnosti je upravljanje rizicima i menadžeri koji vode poduzeća najveću odgovornost imaju pri upravljanju rizicima. Upravo smanjivanje rizika može biti ključno za uspješnost poduzeća i njegovu poziciju na tržištu jer ne može se toliko zaraditi koliko se može izgubiti zbog materijalizacije nekog od ključnih rizika.” – dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

“U vremenu sve brojnijih rizika, nesigurnosti i kriza, ova knjiga daje uvid u to koliko je važno rizike na vrijeme anticipirati, identificirati, analizirati i njima adekvatno upravljati. Knjiga obrađuje izuzetno aktualnu tematiku s obzirom na to da upravljanje rizicima postaje jedan od najvažnijih poslovnih ciljeva. Iz bankarskog kuta gledišta, poduzeće koje dobro upravlja rizicima, u pravilu je bankabilan i poželjan klijent svake banke, stoga ova tema ima širi utjecaj nego što se to možda inicijalno percipira iz samog naslova knjige.” – mr. sc. Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka

“Rizike ne možemo u potpunosti izbjeći, ali možemo poboljšati upravljanje njima. Porast kompleksnosti okruženja u kojem korporacije djeluju dodatno naglašava važnost učinkovitog upravljanja rizicima. Stoga strateško upravljanje rizicima u korporacijama nikad nije bilo relevantnije i nužnije. Knjiga Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi sveobuhvatno prezentira vrste rizika, koncepte i teorije upravljanja rizicima, a njezin najveći doprinos je u praktičnoj primjeni kroz analizu stanja sustava upravljanja rizicima u poduzećima u Republici Hrvatskoj, pružajući smjernice za uspostavu i daljnje unapređenje integriranog upravljanja rizicima kako bi stvorila ne samo otpornost nego i povećala svoju konkurentnost.” – mr. sc. Ivana Miličić

“Knjiga pruža važan uvid u važnost upravljanja rizicima za poslovanje te na relevantan način adresira tematiku integriranog okvira za upravljanje rizicima. Razvoj kulture upravljanja rizicima, praćenje rizika te kontinuirano prepoznavanje i procjena novih rizika poboljšavaju transparentnost i učinkovitost poslovanja te doprinose stvaranju bržih odgovora na nepredvidljive situacije u okuženju koje postaje sve volatilnije. Preporučujem ovu knjigu svim poslovnim profesionalcima koji žele unaprijediti poslovanje, povećati uspjeh svoje kompanije i stvoriti vrijednost za sve dionike.” – Matija Kovačević, član uprave, Hrvatski Telekom d.d.

“Knjiga daje cjelovit pristup upravljanju rizicima te prikazuje kako proces upravljanja rizicima omogućava zaštitu svih dionika u životu poduzeća. Upravljanje rizicima prikazano je kao kvalitetan menadžerski alat u procesu donošenja poslovnih odluka i kreiranja vrijednosti. Naglašava se na što usmjeriti menadžerski fokus s obzirom na relevantnost rizika za poduzeće u zadanom poslovnom kontekstu. Čitatelju se otvara perspektiva da su rizici ujedno i prilika za promjene. Uz teorijski pregled, knjiga ima i široku praktičnu primjenu.” – mr. sc. Hrvoje Patajac, direktor kontrolinga, Adris grupa d.d.

Iz sadržaja:

O AUTORICAMA ix

ZAHVALE xiii

PREDGOVOR xv

1. TEMELJNI KONCEPTI I TEORIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA1

1.1 Uvodna razmatranja 1

1.2 Definiranje rizika i povezanost s teorijom odlučivanja 3

1.3 Uvod u upravljanje rizicima 6

1.4 Tradicionalni koncepti i teorije upravljanja rizicima 10

1.4.1 Averzija prema riziku i teorija korisnosti 10

1.4.2 Osnovne mjere rizika 18

1.4.3 Moderna teorija portfolija 21

1.4.4 Hipoteza irelevantnosti upravljanja rizicima 26

1.5 Sukob teorije i prakse – opravdanost upravljanja rizicima 30

1.5.1 Teorija maksimizacije vrijednosti dioničara 32

1.5.2 Teorije upravljačke korisnosti 36

1.6 Utjecaj teorija i koncepata bihevioralnih financija u analizi i upravljanju rizicima 37

1.6.1 Crni labudovi 37

1.6.2 Allaisov paradoks 38

1.6.3 Razvoj bihevioralne ekonomije 40

1.6.4 Metode istraživanja u bihevioralnoj ekonomiji42

1.6.5 Teorija očekivanog izbora 43

Literatura 50

2. INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA 55

2.1 Od operativnog upravljanja rizicima k strateškom integriranom upravljanju rizičnom izloženošću poduzeća 55

2.2 Komparativna analiza tradicionalnog i integriranog upravljanja rizicima 58

2.3 Sustav integriranog upravljanja rizicima – očekivane koristi i moguće zamke 61

2.4 Dizajn i implementacija integriranog upravljanja rizicima 66

2.4.1 Standard ISO 31 000 66

2.4.2 Standard COSOERM – integrirani okvir 69

2.4.3 Odgovornost za integrirano upravljanje rizicima i uloga glavnog menadžera rizika (CRO) 74

2.5 Karakteristike kvalitete i djelotvornosti integriranog upravljanja rizicima kroz dimenzije COSO ERM okvira 77

2.5.1 Interno okruženje 78

2.5.2 Postavljanje ciljeva 80

2.5.3 Identifikacija rizika 81

2.5.4 Procjena rizika 95

2.5.5 Odgovor na rizik 101

2.5.6 Kontrolne aktivnosti 113

2.5.7 Informacije, izvještavanje i komunikacija 114

2.5.8 Praćenje i kontinuirano poboljšanje 115

2.6 Višedimenzionalni indeks učinkovitosti i kvalitete ERM-a 115

Literatura 119

3. VRSTE RIZIKA 125

3.1 Uvod 125

3.2 Strateški rizici 127

3.2.1 Definicija i podjela 127

3.2.2 Makroekonomski rizici 130

3.2.3 Geopolitički rizici 133

3.2.4 Okolišni rizici 135

3.2.5 Društveno-kulturološki rizici 136

3.2.6 Regulatorni rizik 138

3.2.7 Rizici povezani s tehnologijom i digitalnom transformacijom 140

3.2.8 Rizici inovacija te istraživanja i razvoja 144

3.2.9 Rizik lanca nabave 146

3.2.10 Intelektualni rizik 148

3.2.11 Reputacijski rizik te rizik branda 152

3.2.12 Rizik od gubitka ključnih kupaca 156

3.2.13 Rizik ekspanzije 158

3.3 Financijski rizici 159

3.3.1 Definicija i podjela 159

3.3.2 Valutni rizik 161

3.3.3 Kamatni rizik 164

3.3.4 Cjenovni rizik 165

3.3.5 Rizik likvidnosti 167

3.3.6 Kreditni rizik 168

3.4 Operativni rizici 170

3.4.1 Definicija i podjela 170

3.4.2 Rizik procesa 172

3.4.3 Rizik sustava 173

3.4.4 Rizik ljudskog faktora 176

3.4.5 Eksterni rizik 180

3.5 Zaključak 181

Literatura 182

4. UTJECAJ UPRAVLJANJA RIZICIMA NA VRIJEDNOST PODUZEĆA 189

4.1 Određivanje pojma fundamentalne vrijednosti poduzeća 189

4.2 Riziku prilagođena diskontna stopa 191

4.3 Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranih novčanih tokova 194

4.3.1 Modeli slobodnih novčanih tokova195

4.3.2 Izračun slobodnih novčanih tokova 198

4.3.3 Izračun vrijednosti poduzeća199

4.4 Procjena vrijednosti poduzeća metodom rezidualnog dohotka 201

4.4.1 Metode izračuna rezidualnog dohotka 201

4.4.2 Model rezidualnog dohotka 203

4.5 Upravljanje rizicima poduzeća i stvaranje vrijednosti 208

4.5.1 Utjecaj upravljanja rizicima na determinante vrijednosti poduzeća 208

4.5.2 Razvoj konceptualnog modela 211

4.5.3 Diskusija 221

4.6 Metode mjerenja izloženosti riziku 222

4.6.1 Rizična vrijednost 224

4.6.2 Rizični novčani tokovi 233

Literatura 235 .

5. PRIMJENA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA 239

5.1 Integrirano upravljanje rizicima u hrvatskim poduzećima 239

5.2 Smjernice hrvatskim poduzećima vezane uz uspostavu i unapređenje integriranog upravljanja rizicima 255

Literatura 257

KAZALO POJMOVA 259

FOTOGRAFIJE 263

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka