NAČELO RAZMJERNOSTI U PRAKSI EUROPSKIH SUDOVA I HRVATSKOG USTAVNOG SUDA - Naruči svoju knjigu

NAČELO RAZMJERNOSTI U PRAKSI EUROPSKIH SUDOVA I HRVATSKOG USTAVNOG SUDA

s posebnim osvrtom na vlasništvo
Autor: Bagić, Snježana
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 434
Uvez: Meki

31,72  (238,99 kn)

Djelo koje pruža novi uvid u važne argumente za i protiv načela razmjernosti, kao što otvara i nove vidike. Autorica se uključuje u recentne transnacionalne rasprave o vrijednostima načela razmjernosti te o moralnom i legalnom rezoniranju uopće.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2256 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga je odličan je poticaj za pokretanje rasprave o problemima primjene načela razmjernosti u Hrvatskoj, no i šire rasprave, o odgovarajućoj ulozi sudova u društvu.
Zahvaljujući jasnom objašnjenju primjene testa razmjernosti pred europskim sudovima i Ustavnim sudom RH, uz brojne primjere iz sudske prakse, knjiga omogućava čitatelju da shvati svrhu, ali i probleme koji proizlaze iz njegove primjene. Knjiga će služiti svakome pravniku i sucu u Hrvatskoj.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII

KRATICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

DIO I. NAČELO RAZMJERNOSTI
 1. NAČELO RAZMJERNOSTI U PRAKSI SUDA U
 LUXEMBOURGU (ECJ) I EUROPSKOG SUDA ZA
 LJUDSKA PRAVA u Strasbourgu (ESLJP) . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 1.1. Sud (Court of Justice - ECJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 1.1.1. Nadležnost Suda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 1.2. Pravna načela i doktrine za interpretaciju EU prava u
 praksi ECJ-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 1.2.1. Načelo pravne sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 a) Retroaktivnost ili povratno djelovanje............... 16
 b) Legitimno očekivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 c) Stečena prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 1.2.2. Načelo jednakosti ili nediskriminacije
 (zabrana diskriminacije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 1.2.3. Doktrine interpretacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 a) Doktrina slobode procjene države članice . . . . . . . . . . 22
 b) Doktrina biti prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 1.3. Načelo razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 1.3.1. Načelo razmjernosti kao opće načelo prava . . . . . . . . . . . . 25
 1.3.1.1. Izvori načela razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 2. Temeljne odrednice izvedene iz prakse ECJ-a . . . . . . . 30
 2.1. Načelo razmjernosti u ispitivanju valjanosti EU propisa . . . . . . . 38
 2.2. Načelo razmjernosti u ispitivanju valjanosti nacionalnih propisa 43
 3. Europski sud za ljudska prava (ESLJP) . . . . . . . . . . . . . . . 56
 3.1. Nadležnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 3.2. Pravna načela i doktrine za interpretaciju Konvencije u
 praksi ESLJP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 3.2.2. Načelo pravne sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 3.2.2.1. Retroaktivnost ili povratno djelovanje . . . . . . . . . . 58
 3.2.2.2. Legitimno očekivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 3.2.3. Načelo jednakosti ili nediskriminacije
 (zabrana diskriminacije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 3.2.4. Načelo evolutivne ili dinamičke interpretacije Konvencije 60
 3.2.5. Načelo autonomne interpretacije konvencijskih pojmova. 61
 3.3. Doktrine interpretacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 3.3.1. Doktrina biti prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 3.3.2. Doktrina slobode procjene države ugovornice . . . . . . . . . 63
 3.3.3. Doktrina pozitivnih i negativnih obveza
 države ugovornice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 4. Načelo razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 4.1. Test opravdanosti i test nužnosti miješanja u
 konvencijska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 5. KRITIČKI OSVRT PRAVNE TEORIJE NA PRIMJENU
 NAČELA RAZMJERNOSTI U PRAKSI ECJ-a I ESLJP-a . . . . . . . . 78
 5.1. Problem vaganja (balansiranja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 5.2. Problem fluidnosti koncepta razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 6. NAČELO RAZMJERNOSTI U PRAKSI HRVATSKOG
 USTAVNOG SUDA (USRH-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 6.1. Ocjena ustavnosti Zakona o privremenom preuzimanju i
 upravljanju određenom imovinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 6.2. Ocjena ustavnosti Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za
 vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine . . . . . . . . . . . . . . 95
 6.3. Ocjena ustavnosti Zakona o ograničavanju uporabe
 duhanskih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 6.4. Ocjena ustavnosti Zakona o odgovornosti za štetu nastalu
 uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija . . . . . . . . . . . . . 101
 6.5. Ocjena ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
 javnom okupljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 6.6. Odluke U-III-59/2006 i U-III-4584/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 6.7. Odluka U-III-1902/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 6.8. Odluka U-III-2110/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

DIO II. NAČELO RAZMJERNOSTI U ZAŠTITI VLASNIŠTVA
 1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 2. NAČELO RAZMJERNOSTI U JURISPRUDENCIJI ESLJP-a O
 VLASNIŠTVU (S OSVRTOM NA KONVENCIJSKO
 ODREĐENJE VLASNIŠTVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 2.1. Načelo razmjernosti i kvalificirana prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 2.1.1. Ispreplitanje prava na poštovanje obiteljskog života i
 doma s pravom vlasništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 2.2. Članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
 2.2.1. Autonomno značenje pojma “vlasništvo/imovina” . . . . . 133
 2.2.2. Koncept “legitimnog očekivanja” kao vlasništvo u
 smislu članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju . . . . . . . . . 137
 2.2.3. Tri pravila o jamstvu vlasništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
 2.2.3.1. Predmet Sporrong i Lönnroth protiv Švedske
 (presuda, 23. rujna 1982., zahtjev
 br. 7151/75, 7152/75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
 2.3. Opravdanost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
 2.3.1. Elementi testa opravdanosti miješanja u vlasnička prava. 147
 2.3.1.1. Zakonitost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . 148
 a) Predmet Carbonara i Ventura protiv Italije
 (presuda, 30. svibnja 2000., zahtjev
 br. 24638/94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
 2.3.2. Legitimni cilj u javnom/općem interesu koji opravdava
 miješanje u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
 a) Predmet Stran Greek Refineries i Stratis Andreadis
 protiv Grčke (presuda, 9. prosinca 1994., zahtjev
 br. 13427/87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 2.3.3. Razmjernost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . 159
 2.4. Test razmjernosti u jurisprudenciji ESLJP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 2.4.1. Zakonske mjere kao (ne)razmjerni teret za vlasnike
 imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 2.4.1.1. Predmet Herrmann protiv Njemačke (presuda,
 veliko vijeće, 26. lipnja 2012., zahtjev br. 9300/07). 160
 2.4.2. Neučinkovitost sustava i duljina trajanja mjere kao razlozi
 (ne)razmjernosti miješanja u pravo vlasništva . . . . . . . . . . 163
 2.4.2.1. Predmet Sporrong i Lönnroth protiv Švedske
 (presuda, 23. rujna 1982., zahtjev br. 7151/75,
 7152/75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
 2.4.2.2. Predmet Immobiliare Saffi protiv Italije
 (presuda, 28. srpnja 1999., zahtjev br. 22774/93) . . 167
 2.4.2.3. Predmet Almeida Garrett, Mascarenhas Falcăo i
 drugi protiv Portugala (presuda od 11. siječnja
 2000., zahtjevi br. 29813/96; 30229/96) . . . . . . . . . . 171
 2.4.2.4. Predmet Ališić i dr. protiv Bosne i Hercegovine,
 Hrvatske, Srbije, Slovenije i bivše Jugoslavenske
 Republike Makedonije (presuda, veliko vijeće,
 16. srpnja 2014., zahtjev br. 60642/08) . . . . . . . . . . . 173
 2.4.3. Visina naknade kao razlog (ne)razmjernosti miješanja u
 pravo vlasništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
 2.4.3.1. Predmet Scordino protiv Italije (presuda, veliko
 vijeće, 29. ožujka 2006., zahtjev br. 36813/97) . . . . 180
 2.4.3.2. Predmet Vistiņš i Perepjolkins protiv Latvije
 (presuda, veliko vijeće, 25. listopada 2012., zahtjev
 br. 71243/01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
 2.4.4. Diskriminacija u ostvarenju prava vlasništva
 (članak 14. u vezi s člankom 1. Protokola br. 1 uz
 Konvenciju) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 2.4.4.1. Predmet Kuna protiv Njemačke (presuda,
 4. listopada 2001., zahtjev br. 52449/99) . . . . . . . . . 189
 2.4.4.2. Predmet Andrejeva protiv Latvije (presuda,
 veliko vijeće, 18. veljače 2009., zahtjev
 br. 55707/00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
 3. JUDIKATURA ESLJP-a U ODNOSU NA
 REPUBLIKU HRVATSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 3.1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 3.2. Izbor iz judikature ESLJP-a u odnosu na Republiku Hrvatsku . 197
 3.2.1. Zakonitost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 3.2.1.1. Predmet Vrbica protiv Hrvatske (presuda,
 1. travnja 2010., zahtjev br. 32540/05) . . . . . . . . . . . 197
 3.2.2. Legitimni cilj u javnom/općem interesu koji opravdava
 miješanje u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 3.2.2.1. Predmet Gashi protiv Hrvatske (presuda,
 13. prosinca 2007., zahtjev br. 32457/05) . . . . . . . . 201
 3.2.2.2. Predmet Trgo protiv Hrvatske (presuda,
 11. lipnja 2009., zahtjev br. 35298/04) . . . . . . . . . . . 208
 3.2.2.3. Predmet Božić protiv Hrvatske (presuda,
 24. travnja 2014., zahtjev br. 50636/09) . . . . . . . . . . 218
 3.2.3. Razmjernost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . 223
 3.2.3.1. Zakonske mjere kao nerazmjerni teret za
 vlasnike imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
 a) Predmet Hasani protiv Hrvatske (odluka o
 dopuštenosti, 30. rujna 2010., zahtjev
 br. 20844/09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
 b) Predmet Statileo protiv Hrvatske (presuda,
 10. srpnja 2014., zahtjev br. 12027/10) . . . . . . . . 226
 3.2.4. Neučinkovitost sustava i duljina trajanja mjere kao
 razlog (ne)razmjernosti miješanja u pravo vlasništva . . . . 236
 3.2.4.1. Predmet Radanović protiv Hrvatske (presuda,
 21. prosinca 2006., zahtjev br. 9056/02) . . . . . . . . . . 236
 3.2.4.2. Predmet Vajagić protiv Hrvatske (presuda,
 20. srpnja 2006., zahtjev br. 30431/03) . . . . . . . . . . . 239
 3.2.5. Visina naknade kao razlog (ne)razmjernosti miješanja u
 pravo vlasništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
 3.2.5.1. Predmet Bistrović protiv Hrvatske (presuda,
 31. svibnja 2007., zahtjev br. 25774/05) . . . . . . . . . . 242
 3.2.5.2. Predmet Gabrić protiv Hrvatske (presuda
 5. veljače 2009., zahtjev br. 9702/04) . . . . . . . . . . . . 248
 4. NAČELO RAZMJERNOSTI U JURISPRUDENCIJI USRH-a O
 VLASNIŠTVU (S OSVRTOM NA USTAVNO ODREĐENJE
 VLASNIŠTVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
 4.1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
 4.2. Institut vlasništva u Ustavu Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . 255
 4.2.1. Ustavnopravno određivanje “prava vlasništva” u
 jurisprudenciji USRH-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
 4.2.2. Interpretacija ustavnih odredaba o vlasništvu u
 jurisprudenciji USRH-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
 4.2.2.1. Tri pravila o vlasništvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
 4.2.2.2. Proceduralni aspekt članka 48. stavka 1. Ustava i
 pozitivne obveze države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
 4.3. Opravdanost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
 4.3.1. Elementi testa opravdanosti miješanja u vlasnička prava. 271
 4.3.1.1. Zakonitost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . 271
 a) Ispitivanje zakonitosti miješanja u pravo
 vlasništva u postupku apstraktne kontrole
 ustavnosti pravnih normi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
 b) Ispitivanje zakonitosti miješanja u pravo
 vlasništva u postupku pokrenutom ustavnom
 tužbom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
 4.3.1.2. Legitimni cilj u javnom/općem interesu koji
 opravdava miješanje u vlasnička prava . . . . . . . . . 277
 a) Ocjena ustavnosti Zakona o poljoprivrednom
 zemljištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
 b) Ocjena ustavnosti Zakona o izmjenama i
 dopunama Zakona o porezu na dohodak . . . . 284
 c) Odluka U-III-2709/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 4.3.1.3. Razmjernost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . 288
 4.3.1.4. Test razmjernosti u jurisprudenciji USRH-a . . . . . 290
 a) Zakonske mjere kao (ne)razmjerni teret . . . . . . 290
 aa) Ocjena ustavnosti Zakona o poljoprivrednom
 zemljištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
 ab) Ocjena ustavnosti Zakona o sigurnosti
 prometa na cestama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
 b) Duljina trajanja mjere kao razlog (ne)razmjernosti
 miješanja u pravo vlasništva............ 298
 ba) Odluka U-III-195/2006 od 18. lipnja 2008.. 298
 bb) Odluka U-III-647/2006 od 6. srpnja 2010. . 304
 c) Visina naknade kao razlog (ne)razmjernosti
 miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . 306
 ca) Ocjena ustavnosti Zakona o poljoprivrednom
 zemljištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
 cb) Ocjena ustavnosti Zakona o posebnom
 porezu na plaće, mirovine i druge
 primitke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
 cc) Ocjena ustavnosti Zakona o smanjenju
 mirovina određenih, odnosno ostvarenih
 prema posebnim propisima o
 mirovinskom osiguranju . . . . . . . . . . . . . . . 313
 cd) Odluka broj: U-III-36100/2009 od 4. studenoga
 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
 d) Diskriminacija u ostvarenju prava vlasništva
 (članak 14. stavak 1. u vezi s člancima 48. i 50.
 Ustava) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
 da) Ocjena ustavnosti Zakona o smanjenju
 mirovina određenih, odnosno ostvarenih
 prema posebnim propisima o mirovinskom
 osiguranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
 db) Odluka U-III-4702/2007 od
 27. svibnja 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
 e) “Sukob” dva privatna prava . . . . . . . . . . . . . . . 327
 ea) Odluka U-III-46/2007 od 22. prosinca 2010. 327
 5. NAČELO RAZMJERNOSTI U JURISPRUDENCIJI ECJ-a
 O VLASNIŠTVU (s osvrtom na vlasništvo kao
 temeljno pravo eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
 5.1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
 5.2. Općenito o pravu EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
 5.3. Značenje jurisprudencije ECJ-a za razvoj prava EU . . . . . . . . . . . 340
 5.3.1. Zaštita temeljnih prava kao općih načela prava . . . . . . . . . 341
 5.3.2. Povelja o temeljnim pravima EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 5.4. Pravo na vlasništvo kao temeljno pravo EU - članak 17. Povelje. 349
 5.4.1. Koncept “legitimnog očekivanja” kao vlasništvo . . . . . . . 351
 5.4.1.1. Predmet Stefan Demand v Hauptzollamt Trier,
 broj: C-186/96, presuda od 17. prosinca 1998. . . . 354
 5.5. Zakonitost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
 5.5.1. Predmet The Queen v Secretary of State for Health,
 ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and
 Imperial Tobacco Ltd, broj: C-491/01, presuda od
 10. prosinca 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 5.5.2. Predmet Liselotte Hauer v Land Rheinland-Pfalz,
 broj: C-44/79, presuda od 13. prosinca 1979. . . . . . . . . . . . 358
 5.6. Legitimni cilj u javnom/općem interesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
 5.6.1. Predmet Liselotte Hauer v Land Rheinland-Pfalz,
 broj: C-44/79, presuda od 13. prosinca 1979. . . . . . . . . . . . 362
 5.7. Razmjernost miješanja u vlasnička prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
 5.7.1. Predmet Liselotte Hauer v Land Rheinland-Pfalz,
 broj: C-44/79, presuda od 13. prosinca 1979. . . . . . . . . . . . 365
 5.7.2. Predmet The Queen v Secretary of State for Health,
 ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and
 Imperial Tobacco Ltd, broj: C-491/01, presuda od
 10. prosinca 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
 5.7.3. Prijelazno razdoblje prilagodbe kao razlog
 (ne)razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
 5.7.3.1. Predmet Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
 and Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
 (ERSA) v Ministero delle Politiche Agricole e
 Forestali, broj: C-347/03, presuda od
 12. svibnja 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
 5.7.4. Naknada (nepostojanje naknade) kao razlog
 (ne)razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
 5.7.4.1. Predmet Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) and
 Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) v The Scottish
 Ministers, broj: C-20/00 i C-64/00, presuda od
 10. srpnja 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
 5.7.5. Proceduralni aspekt vlasništva kao razlog
 (ne)razmjernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
 5.7.5.1. Predmet Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat
 International Foundation v Council of the
 European Union and Commission of the
 European Communities, broj: C-402/05 P i
 C-415/05 P, presuda od 3. rujna 2008. . . . . . . . . . . 380
 5.7.5.2. Predmet Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA,
 Polimeri Europa SpA and Syndial SpA v
 Ministero dello Sviluppo economico and Others
 (C-379/08) and ENI SpA v Ministero Ambiente e
 Tutela del Territorio e del Mare and Others
 (C-380/08), broj: C-379/08 i C-380/08, presuda
 od 9. ožujka 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
 6. O OPRAVDANOSTI PRIMJENE NAČELA RAZMJERNOSTI . . . 387

KAZALO SUDSKE PRAKSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

PRESUDE ECJ-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

PRESUDE ESLJP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

PRESUDE USRH-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 A. Odluke u postupku apstraktne kontrole ustavnosti pravne
 norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 B. Odluke u postupku pokrenutom ustavnom tužbom . . . . . . . . . . 414

LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

PRAVNI IZVORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

STVARNO KAZALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “NAČELO RAZMJERNOSTI U PRAKSI EUROPSKIH SUDOVA I HRVATSKOG USTAVNOG SUDA”

Povezane knjige - Naša preporuka