MENADŽMENT SPORTSKOG TURIZMA I NJEGOVIH SRODNIH OBLIKA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT SPORTSKOG TURIZMA I NJEGOVIH SRODNIH OBLIKA

Autor: Bartoluci,Mato; Škorić, Sanela; Andrijašević, Mirna
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 330
Uvez: Meki

210,00 kn

Udžbenik će biti koristan osim studentima, i svim stručnjacima iz turizma u praksi, koji se bave projektima razvoja turizma u destinacijama za novo promišljanje održivog razvoja turizma

SKU: 13426 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Udžbenik je strukturiran u pet poglavlja. U prvom se poglavlju polazi od trendova koji su do sada utjecali na razvoj suvremenog turizma, te se prognoziraju promjene koje će imati važnu ulogu u održivom razvoju turizma u budućnosti. Drugo poglavlje obrađuje temeljna obilježja suvremenog turizma polazeći od prostornih resursa do planiranja održivog razvoja turizma u destinacijama. Treće poglavlje bavi se razvojem sportskog turizma i njegovih srodnih oblika, polazeći od uloge sporta u suvremenom društvu, do obilježja sportskog turizma, velikih sportskih natjecanja u popularnim sportovima, posebno u nogometu i njihovom utjecaju na razvoj turizma. Pri tome se posebno obrađuje zimski sportski turizam, golf-turizam, zdravstveni i wellness turizam, ruralni i sportski turizam te nautički turizam.

U četvrtom poglavlju posebno su obrađene različite mogućnosti razvoja sportsko-rekreacijskog turizma. Peto poglavlje obrađuje menadžment u razvoju sportskog turizma. Polazište su temeljne odrednice menadžmenta, zatim se daje pregled programa edukacije stručnjaka za potrebe menadžmenta sportskog turizma i njegovih srodnih oblika. U ovom se poglavlju prikazuju poslovni modeli za održivi razvoj sportskog turizma kao i uloga hotelskog menadžmenta u razvoju sportskog turizma, te oblici promocije sportskog turizma.

Iz sadržaja:

Predgovor V

1. Temeljne odrednice turizma 1

1.1. Osnovni pojmovi o turizmu i podjele turizma 1

1.2. Kratak pregled obilježja turističkog tržišta 7

1.3. Globalne promjene koje utječu na turističko tržište 11

1.4. Pojmovno objašnjenje trendova u turizmu 16

1.5. Faze strukturne transformacije suvremenog turizma i njihova osnovna obilježja 19

1.6. Kvantitativni trendovi u turizmu do kovidijalne krize uz osvrt na sportski turizam 26

1.7. Kvalitativni trendovi na turističkom tržištu uz osvrt na trendove u sportskom turizmu 33

1.8. Megatrendovi u suvremenom turizmu – predviđanja do kovidijalne krize 36

2. Obilježja razvoja turizma u suvremenom okruženju 39

2.1. Temeljne odrednice razvoja turizma 39

2.2. Uloga prostora u održivom razvoju turizma 44

2.3. Pojam i načela održivog razvoja turizma 53

2.4. Planiranje razvoja turizma 59

2.5. Turističke destinacije 61

2.6. Specifični oblici turizma 67

3. Razvoj sportskog turizma i njegovih srodnih oblika 71

3.1. Uloga sporta u suvremenom društvu 71

3.2. Odnosi između suvremenog turizma i sporta 80

3.3. Temeljna obilježja sportskog turizma 93

3.4. Organizacija velikih sportskih natjecanja i turizam 100

3.5. Zimski sportski turizam 125

3.6. Golf-turizam 144

3.7. Zdravstveni turizam 153

3.8. Nautički turizam 165

3.9. Seoski i sportski turizam u Hrvatskoj 174

4. Razvoj sportske rekreacije u turizmu 185

4.1. Obilježja sportske rekreacije u turizmu 185

4.2. Uloga sportske rekreacije i aktivnog odmora u slobodnom vremenu 194

4.3. Sportsko-rekreacijski programi u turizmu 200

4.4. Wellness 216

5. Menadžment razvoja sportskog turizma 235

5.1. Temeljne odrednice menadžmenta sportskog turizma 235

5.2. Poslovni modeli za održivi sportski turizam 246

5.3. Hotelski menadžment i sportski turizam 263

5.4. Promocija sportskog turizma…. 272

Literatura 285

Pojmovnik 315

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka